فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

جایگاه حیا

قال علی (علیه السلام) ان الدین لشجره أصلها الیقین و فرعها التقی و نورها الحیاء و ثمرها السخاء؛(1182) ایمان درختی است که ریشه اش یقین و شاخه اش پرهیزگاری و شکوفه اش حیا و میوه اش بخشندگی است.

تحریض بر حیا

امام صادق (علیه السلام) خطاب به خانمی فرمودند:
... قال اذا عدت اخوتک فلا تلبسی المصبغه؛(1183) وقتی به دیدار برادرت رفتی، لباسهای رنگارنگ و تحریک آمیز بر تن نکن!

عقل و دین و حیا

عن الأصبغ بن نباته عن علی (علیه السلام) قال هبط جبرئیل علی آدم فقال یا آدم انی أمرت أن أخیرک واحده من ثلاث فاخترها و دع اثنتین فقال له آدم یا جبرئیل و ما الثلاث فقال العقل و الحیاء و الدین فقال آدم انی قد اخترت العقل فقال جبرئیل للحیاء و الدین انصرفا و دعاه فقالا یا جبرئیل انا أمرنا أن نکون مع العقل حیث کان قال فشأنکما و عرج؛(1184) اصبع بن نباته از علی (علیه السلام) روایت می کند که جبرئیل بر آدم نازل شد و گفت: ای آدم من مأمور شده ام که تو را در انتخاب یکی از سه چیز مخیر سازم، پس یکی را برگزین و دو تا را واگذار، آدم گفت آن سه چیز چیست؟ گفت عقل و حیا و دین. آدم گفت عقل را برگزیدم. جبرئیل به حیا و دین گفت: شما باز گردید و او را واگذارید. آن دو گفتند: ای جبرئیل! ما مأموریم هر جا عقل باشد، با او باشیم. گفت: خود دانید و بالا رفت.