فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

حیا در خانواده

یأیها الذین ءامنوالیستئذنکم الذین ملکت أیمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاه الفجر و حین تضعون ثیابکم من الظهیره و من بعد صلاه العشاء ثلاث عورات لکم لیس علیکم و لا علیهم جناح بعد هن طوفون علیکم بعضکم علی بعض کذلک یبین الله لکم الایت و الله علیم حکیم؛(1181) ای کسانی که ایمان آورده اید! بردگان شما، و همچنین کودکانتان که به حد بلوغ نرسیده اند، در سه وقت باید از شما اجازه بگیرند: پیش از نماز صبح، و نیمروز هنگامی که لباسهای (معمولی) خود را بیرون می آورید، و بعد از نماز عشا؛ این سه وقت خصوصی برای شماست؛ اما بعد از این سه وقت، گناهی بر شما و بر آنان نیست (که بدون اذن وارد شوند) و بر گرد یکدیگر بگردید (و با صفا و صمیمیت به یکدیگر خدمت نمایید). این گونه خداوند آیات را برای شما بیان می کند، و خداوند دانا و حکیم است!

روایات

جایگاه حیا

قال علی (علیه السلام) ان الدین لشجره أصلها الیقین و فرعها التقی و نورها الحیاء و ثمرها السخاء؛(1182) ایمان درختی است که ریشه اش یقین و شاخه اش پرهیزگاری و شکوفه اش حیا و میوه اش بخشندگی است.