فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

تسویه حساب مردم مقدمه توبه

عن شیخ من النخع قال قلت لأبی جعفر (علیه السلام) انی لم أزل والیا منذ زمن الحجاج الی یومی هذا فهل لی من توب قال فسکت ثم أعدت علیه فقال لا حتی تودی الی کل ذی حق حقه؛(1159) پیر مردی از نخع می گوید: به امام باقر (علیه السلام) عرض کردم: من از زمان حجاج تا امروز در بلاد اسلامی والی بوده ام، آیا اگر توبه کنم توبه من پذیرفته است؟ حضرت (علیه السلام) سکوت کردند و به من پاسخی ندادند، دوباره دیگر سؤال خود را تکرار کردم. حضرت در جواب فرمودند: توبه به تنهائی موجب نجات تو نمی شود مگر آنکه حساب مردم را تسویه کنی و حق هر صاحب حق را ادا نمایی.

بدهکار در قیامت

عن أبی عبدالله (علیه السلام) فی قول الله عزوجل ان ربک لبالمرصاد قال قنطره علی الصراط لا یجوزها عبد بمظلمه؛(1160) مردی درباره آیه (همانا پروردگارت در کمینگاه است. فجر: 14) روایت کرده که حضرت صادق (علیه السلام) فرمودند: پلی است به روی صراط که هیچ بنده بدهکاری از آن نمی گذرد.

انواع ظلم

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال الظلم ثلاثه ظلم یغفره الله و ظلم لا یغفره الله و ظلم لا یدعه الله فأما الظلم الذی لایغفره فالشرک و أما الظلم الذی یغفره فظلم الرجل نفسه فیما بینه و بین الله و أما الظلم الذی لا یدعه فالمداینه بین العباد؛(1161) امام باقر (علیه السلام) فرمودند: ظلم کردن سه گونه است: ظلمی که خدا آن را می آمرزد، ظلمی که خدا آن را نمی آمرزد و ظلمی که خدا آن را وا نمی گذارد: ظلمی که خدا آن را نمی آمرزد، شرک است، ظلمی که آن را می آمرزد ظلم شخص به خویش است در میان خود و خدایش؛ ظلمی که خدا آن را وا نمی گذارد، بدهکاری میان بندگان است.