فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

گناه نابخشودنی

و أما الذنب الذی لا یغفر فمظالم العباد بعضهم لبعض ان الله تبارک و تعالی اذا برز لخلقه أقسم قسما علی نفسه فقال عزتی و جلالی لا یجوزنی ظلم ظالم و لو کف بکف و لو مسحه بکف و لو نطحه ما بین القرناء الی الجماء فیقتص للعباد بعضهم من بعض حتی لا تبقی لأحد علی أحد مظلمه؛(1158) اما گناهی که بخشیده نمی شود، آن ظلم و ستم بندگان به یکدیگر است، خداوند روز جزا هنگام احقاق حق مظلومان و کیفر ستمگران عزت و جلالش سوگند یاد می کند و می فرماید: به عزت و جلالم سوگند که ظلم هیچ ظالمی را بدون بررسی و سنجش نادیده نمی گیرم؛ هر چند آن ظلم کوچک و ناچیز باشد. خداوند ضایع شده افراد را بطور کامل استیفاء می کند تا از کسی نزد دیگری مظلمه ای باقی نماند.

تسویه حساب مردم مقدمه توبه

عن شیخ من النخع قال قلت لأبی جعفر (علیه السلام) انی لم أزل والیا منذ زمن الحجاج الی یومی هذا فهل لی من توب قال فسکت ثم أعدت علیه فقال لا حتی تودی الی کل ذی حق حقه؛(1159) پیر مردی از نخع می گوید: به امام باقر (علیه السلام) عرض کردم: من از زمان حجاج تا امروز در بلاد اسلامی والی بوده ام، آیا اگر توبه کنم توبه من پذیرفته است؟ حضرت (علیه السلام) سکوت کردند و به من پاسخی ندادند، دوباره دیگر سؤال خود را تکرار کردم. حضرت در جواب فرمودند: توبه به تنهائی موجب نجات تو نمی شود مگر آنکه حساب مردم را تسویه کنی و حق هر صاحب حق را ادا نمایی.

بدهکار در قیامت

عن أبی عبدالله (علیه السلام) فی قول الله عزوجل ان ربک لبالمرصاد قال قنطره علی الصراط لا یجوزها عبد بمظلمه؛(1160) مردی درباره آیه (همانا پروردگارت در کمینگاه است. فجر: 14) روایت کرده که حضرت صادق (علیه السلام) فرمودند: پلی است به روی صراط که هیچ بنده بدهکاری از آن نمی گذرد.