فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

پرهیز از نسیه

روی أن علیا (علیه السلام) اجتاز بقصاب و عنده لحم سمین فقال یا أمیرالمؤمنین هذا اللحم سمین اشتر منه فقال له لیس الثمن حاضرا فقال أنا أصبر یا أمیرالمؤمنین فقال له أنا أصبر عن اللحم؛(1155) روایت شده که علی (علیه السلام) فرمود: از مقابل مغازه قصابی عبور می کرد. مرد قصاب که گوشت فربهی داشت. به حضرت عرض کرد: از این گوشت پروار بخرید. فرمود: فعلا پول ندارم. قصاب گفت: نسیه می دهم و برای دریافت آن صبر می نمایم.

بدهی مالی، کفاره ندارد.

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال کل ذنب یکفره القتل فی سبیل الله عزوجل الا الدین لا کفاره له الا أداؤه أو یقضی صاحبه أو یعفو الذی له الحق؛(1156) امام باقر (علیه السلام) فرموده است: کشته شدن در راه خداوند، کفاره هر گناهی است، جز بدهی مالی. زیرا دین کفاره ندارد باید مدیون، خود آن را ادا کند یا از مالش ادا شود یا آنکه صاحب حق از حق خود بگذرد و مدیون را ببخشد.

عاقبت و خیم بدهی مالی

عن موسی بن جعفر عن أبیه عن آبائه عن الحسین بن علی عن أبیه علی (علیه السلام) فی حدیث طویل یذکر فیه معاجز رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) و غرائب حالاته و صفاته قال (علیه السلام) و لقد صلی بأصحابه ذات یوم فقال ما هاهنا من بنی النجار أحد و صاحبهم محتبس علی باب الجنه بثلاثه دراهم لفلان الیهودی و کان شهیدا؛(1157) امام علی (علیه السلام) فرمود: روزی رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) با اصحاب خود نماز گزارد و فرمود: در اینجا کسی از بنی نجار نیست؟ دوست آنان جلو در بهشت زندانی گشته و به وی اجازه ورود نداده اند. زیرا به فلان شخص یهودی سه درهم بدهی داشته با آنکه مدیون از شهداست و در راه خدا کشته شده است.