فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

روایات

اهمیت حق الناس

عن الصادق (علیه السلام): اول قطره من دم الشهید کفاره لذنوبه الا الدین فان کفارته قضائه؛(1154) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: اولین قطره خون شهید، کفاره گناهان اوست؛ مگر بدهکاری که کفاره آن ادای آن است.

پرهیز از نسیه

روی أن علیا (علیه السلام) اجتاز بقصاب و عنده لحم سمین فقال یا أمیرالمؤمنین هذا اللحم سمین اشتر منه فقال له لیس الثمن حاضرا فقال أنا أصبر یا أمیرالمؤمنین فقال له أنا أصبر عن اللحم؛(1155) روایت شده که علی (علیه السلام) فرمود: از مقابل مغازه قصابی عبور می کرد. مرد قصاب که گوشت فربهی داشت. به حضرت عرض کرد: از این گوشت پروار بخرید. فرمود: فعلا پول ندارم. قصاب گفت: نسیه می دهم و برای دریافت آن صبر می نمایم.