فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

کیفر تعدی به حقوق دیگران

و من یفعل ذالک عدوانا و ظلما فسوف نصلیه نارا و کان ذلک علی الله یسیرا؛(1153) و هر کس این عمل را از روی تجاوز و ستم انجام دهد، بزودی او را در آتشی وارد خواهیم ساخت؛ و این کار برای خدا آسان است.

روایات

اهمیت حق الناس

عن الصادق (علیه السلام): اول قطره من دم الشهید کفاره لذنوبه الا الدین فان کفارته قضائه؛(1154) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: اولین قطره خون شهید، کفاره گناهان اوست؛ مگر بدهکاری که کفاره آن ادای آن است.