فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

تجاوز به مال دیگران محکوم است

یأیها الذین ءامنوا لا تأکلوا أموالکم بینکم بالبطل الا أن تکون تجاره عن تراض منکم و لا تقتلوا أنفسکم ان الله کان بکم رحیما؛(1149) ای کسانی که ایمان آورده اید! اموال یکدیگر را به باطل (و از طرق نامشروع) نخورید مگر اینکه تجارتی با رضایت شما انجام گیرد. و خودکشی نکنید! خداوند نسبت به شما مهربان است.

حق مردم را باید پرداخت

و ءات ذا القربی حقه و المسکین و ابن السبیل و لا تبذر تبذیرا؛(1150) و حق نزدیکان را بپرداز، و (همچنین حق) مستمند و وامانده در راه را! و هرگز اسراف و تبذیر مکن.

خمس از مصادیق حق الناس

واعلموا أنما عنمتم من شی ء فأن لله خمسه و للرسول ولذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل ان کنتم ءامنتم بالله و ما أنزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقی الجمعان و الله علی کل شی ء قدیر؛(1151) بدانید هرگونه غنیمتی به دست آورید، خمس آن برای خدا، و برای پیامبر، و برای ذی القربی و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه (از آنها) است، اگر به خدا و آنچه بر بنده خود در روز جدایی حق از باطل، روز درگیری دو گروه (با ایمان و بی ایمان) [روز جنگ بدر] نازل کردیم، ایمان آورده اید؛ و خداوند بر هر چیزی تواناست!