فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

تجاوز به حقوق دیگران ظلم است

و هل أتاه نبؤا الخصم اذ تسوروا المحراب اذدخلوا علی داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغی بعضنا علی بعض فاحکم بیننا بالحق و لاتشطط و اهدنا الی سواء الصرط ان هذا أخی له تسع و تسعون نعجه ولی نعجه وحده فقال أکفلنیها و عزنی فی الخطاب قال لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجه و ان کثیراً من الخلطاء لیبغی بعضهم علی بعض الا الذین ءامنوا و عملوا الصالحات و قلیل ما هم و ظن داود أنما فتنه فاستغفر ربه و خر راکعا و أناب فغفرناله ذلک و ان له عندنا لزلفی و حسن مئاب؛(1147) آیا داستان شاکیان هنگامی که از محراب (داوود) بالا رفتند به تو رسیده است؟! در آن هنگام که (بی مقدمه) بر او وارد شدند و او از دیدن آنها وحشت کرد؛ گفتند: نترس، دو نفر شاکی هستیم که یکی از ما بر دیگری ستم کرده؛ اکنون در میان ما بحق داوری کن و ستم روا مدار و ما را به راه راست هدایت کن! این برادر من است؛ و او نود و نه میش دارد و من یکی بیش ندارم اما او اصرار می کند که: این یکی را هم به من واگذار؛ و در سخن بر من غلبه کرده است!. (داوود) گفت: مسلما او با درخواست یک میش تو برای افزودن آن به میشهایش، بر تو ستم نموده؛ و بسیاری از شریکان (و دوستان) به یکدیگر ستم می کنند، مگر کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند؛ اما عده آنان کم است! داوود دانست که ما او را (با این ماجرا) آزموده ایم، از این رو از پروردگارش طلب آمرزش نمود و به سجده افتاد و توبه کرد. ما این عمل را بر او بخشیدیم؛ و او نزد ما دارای مقامی والا و سرانجامی نیکوست!

فساد، تجاوز به حقوق دیگران

ادعوا ربکم تضرعا و خفیه انه لا یحب المعتدین؛(1148) پروردگار خود را (آشکارا) از روی تضرع، و در پنهانی، بخوانید! (و از تجاوز، دست بردارید که) او متجاوزان را دوست نمی دارد!

تجاوز به مال دیگران محکوم است

یأیها الذین ءامنوا لا تأکلوا أموالکم بینکم بالبطل الا أن تکون تجاره عن تراض منکم و لا تقتلوا أنفسکم ان الله کان بکم رحیما؛(1149) ای کسانی که ایمان آورده اید! اموال یکدیگر را به باطل (و از طرق نامشروع) نخورید مگر اینکه تجارتی با رضایت شما انجام گیرد. و خودکشی نکنید! خداوند نسبت به شما مهربان است.