فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

ثواب حلم

در خشم روان خویش می آزاری در حلم وقار خود نگه می داری
در خشم اگر گمان نصرت داری در حلم بود ثواب نیکو کاری

نکات

امام (رحمه الله) انسانی بسیار عاقل، دوراندیش، حکیم، آدم شناس، تیزبین، حلیم، متین و آینده نگر بود که هر کدام از این صفات کافی بود که شخصی را در مرتبه ای والا جای دهد و احترام همگان را جلب کند. متانت و بردباری و حلم امام به گونه ای بود که اگر صد نفر در مجلسی سخنانی می گفتند که او آنها را قبول نداشت، تا لازم نمی دانست حرفی نمی زد و سکوت می کرد. در صورتیکه اگر در حضور آدم های معمولی کلمه ای گفته شود که بر خلاف عقیده آنها باشد، طوفانی در روحشان به وجود می آید که سریعا پاسخ بدهند.(1146)
در برابر رفتار تند کافران، حلم خود را از دست ندهیم.
انبیا، دلسوزترین رهبران جامعه بشری هستند، و با حلم و ناله و انابه، برای نجات مردم تلاش می کنند.
مدارا و حلم و حوصله، از صفات بارز مؤمنان است.
مسلمانان نباید در صبر و بردباری از کفار کمتر باشند.
تحمل عقاید خرافی و سخنان ناروا، برخاسته از حلم و بردباری خداست.

حق الناس