فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

پیشگیری بهتر از درمان!

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال کان علی بن الحسین (علیه السلام) یقول انه لیعجبنی الرجل أن یدرکه حلمه عند غضبه؛(1134) امام سجاد (علیه السلام) فرمود: برای من مایه شگفتی است که وقتی مرد خشمگین می گردد، حلمش بتواند او را دریابد و از خطر مصون و محفوظش بدارد.

داستانها

عصبانی نشو!

یکی از شاگردان شیخ رجبعلی خیاط می گوید: روزی در بازار با یکی از متدینین بحث دینی و علمی داشتم، هر چه اقامه دلیل کردم زیر بار نرفت، قدری عصبانی شدم، ساعتی بعد خدمت شیخ رسیدم، تا مرا دید نگاهی به من کرد و فرمود: با کسی تندی کردی؟ جریان را گفتم. فرمود: در این گونه موارد عصبانی نشو، شیوه ائمه اطهار را پیشه کن، اگر دیدی نمی پذیرد سخن را قطع کن.(1135)