فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

علائم مؤمن

قال الامام السجاد (علیه السلام): علامات المؤمن خمس. قلت و ماهن یا ابن رسول الله؟ قال: الورع فی الخلوه و الصدقه فی القله و الصبر عند المصیبه و الحلم عند الغضب و الصدق عند الخوف؛(1130) انسان مؤمن پنج نشانه دارد. پرسیدند: آن ها کدام است؟ فرمود: پرهیز از گناه در خلوت، صدقه دادن در هنگام تنگدستی، صبوری در وقت مصیبت، بردباری در حال خشم و راستگویی به هنگام ترس.

موجبات سرفرازی

ثلاثه من مکارم الدنیا و الاخره: أن تعفو عمن ظلمک و تصل من قطعک و تحلم اذا جهل علیک؛(1131) سه خصلت در دو جهان موجب سرفرازی است: اول: آنکه از کسی که به تو ستم کرده در گذری. دوم: با کسی که از تو بریده پیوند دوستی بنمائی. سوم: هرگاه نسبت به تو جسارتی شد بردباری کنی.

ویژگی های رهبری

قال الامام الباقر (علیه السلام): لا تصلح الامامه الالرجل فیه ثلاث خصال: ورع یحجزه عن معاصی الله، و حلم یملک به غضبه، و حسن الولایه علی من یلی، حتی یکون لهم کالوالد الرحیم؛(1132) امامت (و رهبری) جز برای کسی که در او سه خصلت باشد، شایسته نیست: ورعی که او را از نافرمانی خدا باز دارد، حلمی که با آن بر خشم خویش چیره شود، و مدیریت شایسته در قلمرو ولایت خویش، تا حدی که برای مردم همچون پدری مهربان باشد.