فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

بردبار، محبوب خداوند

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال ان الله عز و جل یحب الحیی الحلیم؛(1122) امام باقر (علیه السلام) فرمودند: همانا خداوند عزوجل فرمودند: همانا خدای عزوجل شخص با حیای بردبار را دوست دارد.

بردبار وابسته به خدا و نبی (صلی الله علیه و آله و سلم)

عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) قال ثلاث من لم تکن فیه فلیس منی و لا من الله قیل یا رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) و ما هن قال حلم یرد به جهل الجاهل و حسن خلق یعیش به و ورع یحجزه عن معاصی الله عزوجل؛(1123) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: سه چیز است که اگر در کسی نباشد، نه به من بستگی دارد و نه به خداوند. عرض شد یا رسول الله! آن سه چیز کدام است؟ فرمود: حلمی که شخص مسلمان بوسیله آن نادانی جاهل را از خود بگرداند، حسن خلقی که بوسیله آن با مردم معاشرت کند و تقوایی که او را از معاصی خداوند باز دارد.

قرب به خدا

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) من أحب السبیل الی الله عز و جل جرعتان جرعه غیظ تردها بحلم و جرعه مصیبة تردها بصبر؛(1124) رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرموده از جمله راههای محبوب برای قرب به خداوند دو جرعه است: یکی جرعه غیظ که با حلم بر طرف می شود و جرعه مصیبت که با صبر تحمل می کنند.