فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

خداوند دارای حلم است

یأیها الذین ءامنوا لا تسئلوا عن أشیاء ان تبدلکم تسؤکم و ان تسئلوا عنها حین ینزل القرءان تبدلکم غفاالله عنها و الله غفور حلیم؛(1117) ای کسانی که ایمان آورده اید! از چیزهایی نپرسید که اگر برای شما آشکار گردد، شما را ناراحت می کند! و اگر به هنگام نزول قرآن، از آنها سؤال کنید، برای شما آشکار می شود؛ خداوند آنها را بخشیده (و نادیده گرفته) است. و خداوند، آمرزنده و بردبار است.

لزوم خویشتن داری حتی در رابطه با دشمن

یأیها الذین ءامنوا لا تحلوا شعائر الله و لا الشهر الحرام و لا الهدی و لا القلائد و لا ءامین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم و رضونا و اذا حللتم فاصطادوا و لا یجر منکم شنئان قوم أن صدوکم عن المسجد الحرام أن تعتدوا و تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعاونوا علی الاثم و العدون واتقوا الله ان الله شدید العقاب؛(1118) ای کسانی که ایمان آورده اید! شعائر و حدود الهی (و مراسم حج را محترم بشمرید! و مخالفت با آنها) را حلال ندانید! و نه ماه حرام را، نه قربانیهای بی نشان و نشاندار را، و نه آنها را که به قصد خانه خدا برای به دست آوردن فضل پروردگار و خشنودی او می آیند! اما هنگامی که از احرام بیرون آمدید، صید کردن برای شما مانعی ندارد. و خصومت با جمعیتی که شما را از آمدن به مسجد الحرام (در سال حدیبیه) باز داشتند، نباید شما را وادار به تعدی و تجاوز کند! و (همواره) در راه نیکی و پرهیزگاری با هم تعاون کنید! و (هرگز) در راه گناه و تعدی همکاری ننمایید! و از (مخالفت فرمان) خدا بپرهیزید که مجازات خدا شدید است!

حلم در برابر جهل

تسبح له السموت السبع و الأرض و من فیهن و ان من شی ء الا یسبح بحمده و لکن لا تفقهون تسبیحهم انه کان حلیما غفوراً؛(1119) آسمانهای هفتگانه و زمین و کسانی که در آنها هستند، همه تسبیح او می گویند؛ و هر موجودی، تسبیح و حمد او می گوید؛ ولی شما تسبیح آنها را نمی فهیمد؛ او بردبار و آمرزنده است.