فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

رابطه عفو و حلم و غفران الهی

ان الذین تولوا منکم یوم التقی الجمعان انما استزلهم الشیطن ببعض ما کسبوا و لقد عفا الله عنهم ان الله غفور حلیم؛(1115) کسانی که در روز روبرو شدن دو جمعیت با یکدیگر (در جنگ احد)، فرار کردند، شیطان آنها را بر اثر بعضی از گناهانی که مرتکب شده بودند، به لغزش انداخت؛ و خداوند آنها را بخشید. خداوند، آمرزنده و بردبار است.

ستایش حلم حتی قبل از تولد

فبشرناه بغلام حلیم؛(1116) ما او [ابراهیم ] را به نوجوانی بردبار و صبور بشارت دادیم!

خداوند دارای حلم است

یأیها الذین ءامنوا لا تسئلوا عن أشیاء ان تبدلکم تسؤکم و ان تسئلوا عنها حین ینزل القرءان تبدلکم غفاالله عنها و الله غفور حلیم؛(1117) ای کسانی که ایمان آورده اید! از چیزهایی نپرسید که اگر برای شما آشکار گردد، شما را ناراحت می کند! و اگر به هنگام نزول قرآن، از آنها سؤال کنید، برای شما آشکار می شود؛ خداوند آنها را بخشیده (و نادیده گرفته) است. و خداوند، آمرزنده و بردبار است.