فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

مقابله با بدگمانی

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال ثلاثه لم ینج منها نبی فمن دونه التفکر فی الوسوسه فی الخلق و الطیره و الحسد الا أن المؤمن لا یستعمل حسده؛(1101) سه چیز است که احدی از آنها سلامت و مصونیت ندارد؛ اول فال بد، دوم حسد، سوم گمان بد. عرض شد وظیفه ما در مقابل این سه امر چیست؟ حضرت فرمودند: در مقبل فال بد، اعتنا مکن، در برابر حسد ستم مکن و وقتی گمان بد بردی، کنجکاوی و تجسس نکن.

بی ایمانی شخص بدگمان

لا ایمان مع سوءظن؛(1102) علی (علیه السلام) فرمودند: کسی که دچار بدگمانی است ایمان ندارد.

حرمت مؤمن

روی أن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) نظر الی الکعبه و قال مرحبا بالبیت ما أعظمک و ما أعظم حرمتک علی الله و الله للمؤمن أعظم حرمه منک لأن الله حرم منک واحده و من المؤمن ثلاثه ماله و دمه و أن یظن به ظن السوء؛(1103) روایت شده است که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به کعبه نگریست و فرمود: مرحبا به خانه کعبه! چه بزرگ هستی و چه بزرگ است حرمت تو نزد خداوند! قسم به خدا حرمت مؤمن از حرمت تو بزرگتر است به این دلیل که خداوند متعال برای یک چیز از تو حرمت قرار داده است ولی برای مؤمن سه چیز را محترم شمرده است: مال، خون و گمان بد به او بردن را.