فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

توبه در قرآن

عن أبی الصباح الکنانی قال سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن قول الله عزوجل یا أیها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحاً قال یتوب العبد من الذنب ثم لایعود فیه؛(1066) راوی می گوید از امام صادق (علیه السلام) درباره فرمایش خدای عزوجل که: (ای کسانی که ایمان آورده اید، به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. تحریم: 8) سؤال کردم، حضرت فرمودند: بنده از گناه توبه کند و سپس به آن بازگشت نکند.

پاک شدن کامل گناه، بعد از توبه

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال سمعته یقول التائب من الذنب کمن لا ذنب له و المقیم علی الذنب و هو مستغفر منه کالمستهزی؛(1067) شنیدم که امام باقر (علیه السلام) می فرمود: توبه کننده از گناه مانند کسی است که گناه ندارد و آنکه در گناه پایدار ماند با اینکه آمرزش خواهد، مانند مسخره گراست.

پرده پوشی برای توبه کننده

عن معاویة بن وهب قال سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول اذا تاب العبد توبة نصوحاً أحبه الله فستر علیه فی الدنیا و الاخرة فقلت و کیف یستر علیه قال ینسی ملکیه ما کتبا علیه من الذنوب و یوحی الی جوارحه اکتمی علیه ذنوبه و یوحی الی بقاع الأرض اکتمی ما کان یعمل علیک من الذنوب فیلقی الله حین یلقاه و لیس شی ء یشهد علیه بشی ء من الذنوب؛(1068) راوی می گوید از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که می فرمود: هرگاه بنده ای توبه خالص کند، خدا او را دوست بدارد و در دنیا و آخرت برای او پرده پوشی کند. عرض کردم: چگونه برای او پرده پوشی کند؟ فرمود: دو فرشته گمارده شده که هر چه از گناهان برایش نوشته اند از یادشان ببرد و به اعضای بدنش وحی کند: گناهان او را پنهان دارید و به تکه های زمین وحی کند که آنچه از گناهان روی شما انجام داده است، پنهان دارید. پس خداوند را هنگام ملاقات دیدار کند در حالیکه چیزی نیست که به ضرر او بر گناهانش گواهی دهد.