فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

داروی گناهان

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) لکل داء دواء و دواء الذنوب الاستغفار؛(1063) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: برای هر چیزی دارویی است و داروی گناهان، آمرزش خواهی است.

به تأخیر انداختن توبه

قال الامام جواد (علیه السلام): تأخیر التوبه اغترار، و طول التسویف حیرة و الاعتلال علی الله هلکة، و الاصرار علی الذنب أمن من مکر الله و لا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون؛(1064) به تأخیر انداختن توبه، خود فریفتگی است و امروز و فردا کردن موجب سرگشتگی، و تعلل ورزیدن (و عذر و بهانه آوردن) در برابر خداوند موجب هلاکت، و پافشاری بر گناه در امان ماندن است از مکر الهی و در امان نباشند از مکر خدا مگر گروه زیانکار.

توبه از تضییع حق الناس

قال رسول الله (علیه السلام): من اقتطع مال مؤمن غصباً بغیر حقه، لم یزل معرضاً عنه، ماقتاً لأعماله التی یعملها من البر و الخیر لا یثبتها فی حسناته حتی یتوب و یرد المال الذی أخذه الی صاحبه؛(1065) کسی که بنا حق و از روی غصب، مؤمنی را از مالی محروم کند، خداوند پیوسته از او روی گردان است و همه اعمال نیک و خوب او را مبغوض می دارد و هیچ عمل نیکی را از وی ثبت نمی کند مگر این که توبه کند و مالی را که غصب کرده، به صاحبش بر گرداند.