فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

فرصت برای توبه

عن زرارة قال سمعت أبا عبدالله (علیه السلام) یقول ان العبد اذا أذنب ذنبا أجل من غدوة الی اللیل فان استغفر الله لم یکتب علیه؛(1062) زراره گوید شنیدم که امام صادق (علیه السلام) می فرمود: بنده هرگاه گناهی کند، از بامداد تا شب فرصت دارد، پس اگر از خدا آمرزش می خواست، آنگاه بر او نوشته نشود.

داروی گناهان

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) لکل داء دواء و دواء الذنوب الاستغفار؛(1063) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: برای هر چیزی دارویی است و داروی گناهان، آمرزش خواهی است.

به تأخیر انداختن توبه

قال الامام جواد (علیه السلام): تأخیر التوبه اغترار، و طول التسویف حیرة و الاعتلال علی الله هلکة، و الاصرار علی الذنب أمن من مکر الله و لا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون؛(1064) به تأخیر انداختن توبه، خود فریفتگی است و امروز و فردا کردن موجب سرگشتگی، و تعلل ورزیدن (و عذر و بهانه آوردن) در برابر خداوند موجب هلاکت، و پافشاری بر گناه در امان ماندن است از مکر الهی و در امان نباشند از مکر خدا مگر گروه زیانکار.