فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

نحوه توبه نصوح

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال التوبه النصوح أن یکون باطن الرجل کظاهره و أفضل؛(1059) امام صادق (علیه السلام) فرمود: توبه نصوح آن است که باطن و ظاهر توبه کننده

یکسان باشد و شخص تائب با دل و زبان به خدا باز گردد و در خواست آمرزش نماید، حتی خیرش بهتر از زبان عذر خواه گناه باشد. اعتراف به گناه

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال و الله ما ینجو من الذنب الا من أقربه؛(1060) امام باقر (علیه السلام) فرمود: به خدا قسم هیچ کس از گناه خلاص نمی شود، مگر آنکه صریحاً به گناه خود اقرار نماید.

شادی خداوند متعال

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال ان الله عزوجل یفرح بتوبه عبده المؤمن اذا تاب کما یفرح أحدکم بضالته اذا وجدها؛(1061) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: همانا خداوند به توبه بنده مؤمنش آنگاه که توبه کند، شاد می شود؛ همچنانکه یکی از شما وقتی گمشده اش را بیابد، شاد می گردد.