فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

روایات

نحوه توبه نصوح

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال التوبه النصوح أن یکون باطن الرجل کظاهره و أفضل؛(1059) امام صادق (علیه السلام) فرمود: توبه نصوح آن است که باطن و ظاهر توبه کننده

یکسان باشد و شخص تائب با دل و زبان به خدا باز گردد و در خواست آمرزش نماید، حتی خیرش بهتر از زبان عذر خواه گناه باشد. اعتراف به گناه

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال و الله ما ینجو من الذنب الا من أقربه؛(1060) امام باقر (علیه السلام) فرمود: به خدا قسم هیچ کس از گناه خلاص نمی شود، مگر آنکه صریحاً به گناه خود اقرار نماید.