فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

توبه باعث تأخیر اجل

قالت رسلهم أفی الله شک فاطر السموت و الأرض یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم و یؤخرکم الی أجل مسمی قالوا ان أنتم الا بشر مثلنا تریدون أن تصدونا عما کان یعبد ءاباؤنا فأتونا بسلطن مبین؛(1058) رسولان آنها گفتند: آیا در خدا شک است؟! خدایی که آسمانها و زمین را آفریده؛ او شما را دعوت می کند تا گناهانتان را ببخشد، و تا موعد مقرری شما را باقی گذارد! آنها گفتند: ما اینها را نمی فهمیم! همین اندازه می دانیم که شما انسانهایی همانند ما هستید، می خواهید ما را از آنچه پدرانمان می پرستیدند بازدارید؛ شما دلیل و معجزه روشنی برای ما بیاورید!

روایات

نحوه توبه نصوح

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال التوبه النصوح أن یکون باطن الرجل کظاهره و أفضل؛(1059) امام صادق (علیه السلام) فرمود: توبه نصوح آن است که باطن و ظاهر توبه کننده