فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

آثار دنیایی توبه و استغفار

و یقوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مداراً و یزدکم قوة الی قوتکم و لا تتولوا مجرمین؛(1056) و ای قوم من! از پروردگارتان طلب آمرزش کنید، سپس به سوی او باز گردید، تا (باران) آسمان را پی در پی بر شما بفرستد؛ و نیرویی بر نیرویتان بیفزاید! و گنهکارانه، روی (از حق) بر نتابید!

استغفار و توبه، مانع نزول عذاب الهی

و ما کان الله لیعذبهم و أنت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون؛(1057) ولی (ای پیامبر!) تا تو در میان آنها هستی، خداوند آنها را مجازات نخواهد کرد؛ و (نیز) تا استغفار می کنند، خدا غذابشان نمی کند.

توبه باعث تأخیر اجل

قالت رسلهم أفی الله شک فاطر السموت و الأرض یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم و یؤخرکم الی أجل مسمی قالوا ان أنتم الا بشر مثلنا تریدون أن تصدونا عما کان یعبد ءاباؤنا فأتونا بسلطن مبین؛(1058) رسولان آنها گفتند: آیا در خدا شک است؟! خدایی که آسمانها و زمین را آفریده؛ او شما را دعوت می کند تا گناهانتان را ببخشد، و تا موعد مقرری شما را باقی گذارد! آنها گفتند: ما اینها را نمی فهمیم! همین اندازه می دانیم که شما انسانهایی همانند ما هستید، می خواهید ما را از آنچه پدرانمان می پرستیدند بازدارید؛ شما دلیل و معجزه روشنی برای ما بیاورید!