فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

توبه و استغفار وسیله جلب نعم الهی

و أن استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یمتعکم متعاً حسناً الی أجل مسمی و یؤت کل ذی فضل فضله و ان تولوا فانی أخاف علیکم عذاب یوم کبیر؛(1054) و اینکه: از پروردگار خویش آمرزش بطلبید؛ سپس بسوی او باز گردید؛ تا شما را تا مدت معینی، (از مواهب زندگی این جهان،) به خوبی بهره مند سازد؛ و به هر صاحب فضیلتی، به مقدار فضیلتش ببخشد! و اگر (از این فرمان) روی گردان شوید، من بر شما از عذاب روز بزرگی بیمناکم!

خطر و ضرر اصرار بر گناه برای توبه

انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهله ثم یتوبون من قریب فأولئک یتوب الله علیهم و کان الله علیماً حکیماً؛(1055) پذیرش توبه از سوی خدا، تنها برای کسانی است که کار بدی را از روی جهالت انجام می دهند، سپس زود توبه می کنند. خداوند، توبه چنین اشخاص را می پذیرد؛ و خدا دانا و حکیم است.

آثار دنیایی توبه و استغفار

و یقوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مداراً و یزدکم قوة الی قوتکم و لا تتولوا مجرمین؛(1056) و ای قوم من! از پروردگارتان طلب آمرزش کنید، سپس به سوی او باز گردید، تا (باران) آسمان را پی در پی بر شما بفرستد؛ و نیرویی بر نیرویتان بیفزاید! و گنهکارانه، روی (از حق) بر نتابید!