فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

توبه نصوح وسیله تکفر سینات و دخول به بهشت

یأیهاالذین ءامنواتوبوا الی الله توبه نصوحاً عسی ربکم أن یکفر عنکم سیئاتکم و یدخلکم جنات تجری من تحتها الأنهار یوم لا یخزی الله النبی و الذین ءامنوا معه نورهم یسعی بین أیدیهم و بأیمانهم یقولون ربنا أتمم لنا نور ناو اغفر لنا انک علی کل شی ء قدیر؛(1053) ای کسانی که ایمان آورده اید بسوی خدا توبه کنید، توبه ای خالص؛ امید است (با این کار) پروردگارتان گناهانتان را ببخشد و شما را در باغهایی از بهشت که نهرها از زیر درختانش جاری است وارد کند، در آن روزی که خداوند پیامبر و کسانی را که با او ایمان آوردند خوار نمی کند؛ این در حالی است که نورشان پیشاپیش آنان و از سوی راستشان در حرکت است، و می گویند: پروردگارا! نور ما را کامل کن و ما را ببخش که تو بر هر چیز توانائی!

توبه و استغفار وسیله جلب نعم الهی

و أن استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یمتعکم متعاً حسناً الی أجل مسمی و یؤت کل ذی فضل فضله و ان تولوا فانی أخاف علیکم عذاب یوم کبیر؛(1054) و اینکه: از پروردگار خویش آمرزش بطلبید؛ سپس بسوی او باز گردید؛ تا شما را تا مدت معینی، (از مواهب زندگی این جهان،) به خوبی بهره مند سازد؛ و به هر صاحب فضیلتی، به مقدار فضیلتش ببخشد! و اگر (از این فرمان) روی گردان شوید، من بر شما از عذاب روز بزرگی بیمناکم!

خطر و ضرر اصرار بر گناه برای توبه

انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهله ثم یتوبون من قریب فأولئک یتوب الله علیهم و کان الله علیماً حکیماً؛(1055) پذیرش توبه از سوی خدا، تنها برای کسانی است که کار بدی را از روی جهالت انجام می دهند، سپس زود توبه می کنند. خداوند، توبه چنین اشخاص را می پذیرد؛ و خدا دانا و حکیم است.