فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

توبه گناهان عمدی پذیرفته نمی شود

انما التوبة علی الله للذین یعملون السوء بجهالة ثم یتوبون من قریب فأولئک یتوب الله علیهم و کان الله علیماً حکیماً؛(1045) پذیرش توبه از سوی خدا، تنها برای کسانی است که کار بدی را از روی جهالت انجام می دهند، سپس زود توبه می کنند. خداوند، توبه چنین اشخاصی را می پذیرد؛ و خدا دانا و حکیم است.

خداوند توبه پذیر است

ثم أفیضوا من حیث أفاض الناس و استغفروالله ان الله غفور رحیم؛(1046) سپس از همان جا که مردم کوچ می کنند، (به سوی سرزمین منی) کوچ کنید! و از خداوند، آمرزش بطلبید، که خدا آمرزنده مهربان است!
الذین یظهرون منکم من نسائهم ما هن أمهتهم ان أمهتهم الا الائی ولدنهم انهم و انهم لیقولون منکراً من القول و زوراً و ان الله لعفو غفور؛(1047) کسانی که از شما نسبت به همسرانشان ظهار می کنند (و می گویند: أنت علی کظهر أمی تو نسبت به من بمنزله مادرم هستی)، آنان هرگز مادرانشان نیستند؛ مادرانشان تنها کسانی اند که آنها را! دنیا آورده اند! آنها سخنی زشت و باطل می گویند؛ و خداوند بخشنده و آمرزنده است!

توبه همراه با امید بخشش

قل یا عبادی الذین أسرفوا علی أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله یغفر الذنوب جمیعاً انه هو الغفور الرحیم؛(1048) بگو: ای بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده اید! از رحمت خداوند نومید نشوید که خدا همه گناهان را می آمرزد، زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است.