فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

نکات

بدان که تقوی از وقایة به معنی نگهداری است و در عرف و لسان اخبار عبارت است از حفظ نفس از مخالفت اوامر و نواهی حق و متابعت رضای او.(1039)
درویشی به خانه ای که مار داشت رفت و دو مار بسیار بزرگ را به اراده خود بیرون آورد و در سینی گذاشت و کشت و از منزل خارج شد بدون آنکه از غذای اهل خانه چیزی بخورد. همچنین در تبریز، پناهنده ای سینی را با آب باران طلا می کرد؛ ولی این ها کمال نیست، کمال انسان به تقوا است، لا أقل من ذلک و لا أکثر؛ نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر. قرآن می فرماید: ان أکرمکم عند الله أتقیکم؛(1040) گرامی ترین شما نزد خدا، پرهیزگارترین شما است. و نیز می فرماید: فاتقو الله ما استطعتم؛(1041) تا توان دارید، تقوای خدا را پیشه کنید.(1042)
ملاک رسیدن به نعمت های آخرت، تقوی است.
ایمان و تقوا، انسان را به فلاح و رستگاری می رساند.
تقوا و دوری از گناه، فلسفه احکام دین است. چه احکام عبادی و چه قضایی خواسته های نفسانی باید با تقوا کنترل شود.
کسی که بداند خداوند از درون او آگاه است، تقوا پیشه می کند.
تقوا، مرحله ای بالاتر از ایمان است. یا أیهاالذین امنوا اتقواالله هم رسیدگی به خلق، هم عبادت خالق. و المنفقین و المستغفرین بالاسحار 2 - تقوا به معنای انزوا، بی خبری و گوشه گیری نیست، متقی باید جامع کمالات باشد.
تقوا، رمز حسن عاقبت است.
اسلام، هم به کیفیت تقوا توجه دارد و هم به تداوم آن تا پایان عمر.
مهم ترین عامل تقوا، ایمان به حضور و آگاهی خداوند و احاطه او به همه گفته ها و کارهاست.
خوف الهی و تقوا، به انسان بصیرت و نیروی تحلیل صحیح و روشن از مسائل می دهد.
تقوا همان گام نهادن در راه اطاعت و فرمان الهی است.
مؤمنان و پیروان واقعی انبیا، آنانند که اهل تقوا و اصلاح باشند.
تقوا، زمینه ساز نزول رحمت و برکات الهی است.
سؤال: اگر ایمان و تقوا سبب نزول برکات است، پس چرا کشورهای کافر، وضع بهتری دارند و کشورهای اسلامی با مشکلات فراوانی روبرو هستند؟
پاسخ: اولاً آن کشورها از نظر علم و صنعت جلو هستند، ولی از نظر روحی و روانی آرامش ندارند. از این نظر آنان نیز مشکلات فراوانی دارند. ثانیاً: اغلب کشورهای اسلامی، تنها نام اسلام را با خود دارند و قوانین و رهنمودهای دین اسلام در آنجا حاکم نمی باشد.
به علاوه گاهی رفاه مادی، نوعی قهر الهی است. چنان که قرآن می فرماید: فما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم أبواب کل شی ء؛ چون تذکرات الهی را فراموش کردند، درهای همه چیز را به رویشان گشودیم تا سرمست شوند. (انعام، 44).

توبه

آیات