فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

سفارش به تقوا

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال قلت له انی لا ألقاک الا فی السنین فأخبرنی بشی ء آخذ به فقال أوصیک بتقوی الله و الورع و الاجتهاد و اعلم أنه لا ینفع اجتهاد لاورع فیه؛(1025) راوی می گوید به حضرت امام صادق (علیه السلام) عرض کردم: من در چند سال بیش از یک بار نمی توانم به دیدارتان بیایم، چیزی بفرمایید تا به آن عمل کنم. فرمودند: تو را به تقوای الهی، پرهیزگاری و کوشش سفارش می کنم. و بدان که کوشش بدون پرهیزگاری سودی ندارد.

نگهداری دین با تقوا

عن حدید بن حکیم قال سمعت أبا عبدالله (علیه السلام) یقول اتقوا الله و صونوا دینکم بالورع؛(1026) راوی می گوید: از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که فرمود: از خدا پروا کنید و دینتان را با پرهیزگاری نگاه دارید.

داستانها