فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اهل تقوی گرامی ترینها نزد خدا!

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): أیها الناس ان ربکم واحد و ان اباکم واحد، کلکم لادم و آدم من تراب. ان أکرمکم عندالله اتقیکم و لیس لعربی علی عجمی فضل الا بالتقوی؛(1023) ای مردم همانا خدای شما یکی و پدر شما یکی است، همه شما از آدم، و آدم از خاک است. همانا گرامیترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست، و عرب را بر عجم فضیلتی نیست جز به تقوا.

تقوا پیشگی شیعیان

امام باقر (علیه السلام): ما شیعتنا الا من اتقی الله و أطاعه؛(1024) شیعه ما، تنها، کسی است که تقوا پیشه و مطیع خداوند باشد.

سفارش به تقوا

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال قلت له انی لا ألقاک الا فی السنین فأخبرنی بشی ء آخذ به فقال أوصیک بتقوی الله و الورع و الاجتهاد و اعلم أنه لا ینفع اجتهاد لاورع فیه؛(1025) راوی می گوید به حضرت امام صادق (علیه السلام) عرض کردم: من در چند سال بیش از یک بار نمی توانم به دیدارتان بیایم، چیزی بفرمایید تا به آن عمل کنم. فرمودند: تو را به تقوای الهی، پرهیزگاری و کوشش سفارش می کنم. و بدان که کوشش بدون پرهیزگاری سودی ندارد.