فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

دستور به تقوی

امام عسکری (علیه السلام): اتقوا الله و کونوا لنا زیناً و لا تکونوا علینا شیناً؛(1021) تقوای الهی پیشه کنید و مایه زینت ما باشید، نه مایه سرشکستگی ما.

برتری فقط به تقوی

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): لا فضل لعربی علی عجمی و لا عجمی علی عربی و لا أحمر علی أسود و لا أسود علی أحمرالا بالتقوی؛(1022) هیچ عرب را بر عجم، و هیچ عجم را بر عرب و هیچ سفید را بر سیاه و هیچ سیاه را بر سفید برتری نیست مگر به تقوا.

اهل تقوی گرامی ترینها نزد خدا!

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): أیها الناس ان ربکم واحد و ان اباکم واحد، کلکم لادم و آدم من تراب. ان أکرمکم عندالله اتقیکم و لیس لعربی علی عجمی فضل الا بالتقوی؛(1023) ای مردم همانا خدای شما یکی و پدر شما یکی است، همه شما از آدم، و آدم از خاک است. همانا گرامیترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست، و عرب را بر عجم فضیلتی نیست جز به تقوا.