فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

تقوا ضامن اجرای تکالیف

و الوالدات یر ضعن أو لادهن حولین کاملین لمن أراد أن یتم الرضاعه و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف لا تکلف نفس الا و سعها لا تضار ولدة بولدها و لا مولود له بولده و علی الوارث مثل ذک فان أرادا فصالاعن تراض منهما و تشاور فلا جناح علیهما و ان أردتم أن تستر ضعوا أولدکم فلا جناح علیکم اذا سلمتم ماء اتیتم بالمعروف و اتقوا الله و اعلموا أن الله بما تعملون بصیر؛(1016) مادران، فرزندان خود را دو سال تمام، شیر می دهند. (این) برای کسی است که بخواهد دوران شیر خوارگی را تکمیل کند. و بر آن کس که فرزند برای او متولد شده [پدر] لازم است خوراک و پوشاک مادر را به طور شایسته (در مدت شیر دادن بپردازد؛ حتی اگر طلاق گرفته باشد.) هیچ کس موظف به بیش از مقدار توانایی خود نیست! نه مادر (به خاطر اختلاف با پدر) حق ضرر زدن به کودک را دارد، و نه پدر. و بر وارث او نیز لازم است این کار را انجام دهد [هزینه مادر را در دوران شیر خوارگی تأمین نماید.] و اگر آن دو، با رضایت یکدیگر و مشورت، بخواهند کودک را (زودتر) از شیر بازگیرند، گناهی بر آنها نیست. و اگر (با عدم توانایی، یا عدم موافقت مادر) خواستید دایه ای برای فرزندان خد بگیرید، گناهی بر شما نیست؛ به شرط اینکه حق گذشته مادر را به طور شایسته بپردازید. و از (مخالفت فرمان) خدا بپرهیزید! و بدانید خدا، به آنچه انجام می دهید، بیناست!

روایات

تقوی ملاک برتری

عن عقبه بن بشیر الأسدی قال قلت لأبی جعفر (علیه السلام) أنا عقبه بن بشیر الأسدی و أنا فی الحسب الضخم من قومی قال فقال ما تمن علینا بحسبک ان الله رفع بالایمان من کان الناس یسمونه و ضیعاً اذا کان مومناً و وضع بالکفر من کان الناس یسمونه شریفاً اذا کان کافراً فلیس لأحد فضل علی أحد الا بالتقوی؛(1017) راوی می گوید من به حضرت باقر (علیه السلام) عرض کردم: من عقبه پسر بشیر اسدی هستم و در اصل و نسب بزرگ خاندان خود هستم. او گفته است که حضرت به من فرمودند: آیا به اصل و نسبت بر ما منت می گذاری؟ همانا خدا مردی را که پسند نامیده می شوند، چون مؤمن شدند به سبب ایمان بالا برد و مردمی را که والا نامیده می شوند چون کافر گشتند به سبب کفر، پست کرد و هیچ کس بر کس دیگر جز به سبب پرهیزگاری برتری ندارد.