فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

ملاک تقوا بالاتر از همه ملاکها

یأیهاالناس انا خلقناکم من ذکر و أنثی و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان أکرمکم عند الله أتقاکم ان الله علیم خبیر؛(1006) ای مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره ها و قبیه ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید؛ (اینها ملاک امتیاز نیست،) گرامی ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست؛ خداوند دانا و آگاه است!

پیروی از هوای نفس، تقوا را از بین می برد

یداود انا جعلنک خلیفة فی الأرض فاحکم بین الناس بالحق و لا تتبع الهوی فیضلک عن سبیل الله ان الذین یضلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب؛(1007) ای داوود! ما تو را خلیفه و (نماینده خود) در زمین قرار دادیم؛ پس در میان مردم بحق داوری کن و از هوای نفس پیروی مکن که تو را از راه خدا منحرف سازد؛ کسانی که از راه خدا گمراه شوند، عذاب شدیدی بخاطر فراموش کردن روز حساب دارند!

تقوا بهترین زینت

یا بنی ءادم قد أنزلنا علیکم لباساً یوری سوءتکم و ریشاً و لباس التقوی ذلک خیر ذلک من ءایت الله لعلهم یذکرون؛(1008) ای فرزندان آدم! لباسی برای شما فرستادیم که اندام شما را می پوشاند و مایه زینت شماست؛ اما لباس پرهیزگاری بهتر است! اینها (همه) از آیات خداست تا متذکر (نعمتهای او) شوند!