فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

داستانها

نصیحت سقراط

پیش از آنکه سقراط را محاکمه کنند از وی پرسیدند: بزرگترین آرزویی که در دل داری چیست؟ وی پاسخ داد: بزرگترین آرزوی من این است که به بالاترین مکانی در آتن صعود کنم و با صدای بلند به مردم بگویم: ای رفقا! چرا با این حرص و ولع بهترین و عزیزترین سالهای عمر خود را به جمع آوری ثروت و عبادت طلا می گذرانید، در حالیکه آن گونه که باید و شاید در تعلیم و تربیت اطفالتان که مجبور هستید روزی ثروت خود را برای آنان باقی گذارید، همت نمی گمارید؟!(995)

آسان گیری

شخصی به محضر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) آمد که تازه مسلمان شده بود. عرض کرد: من می توانم نمازهای پنج گانه را انجام دهم، ولی می توانم شبانه روزی دو رکعت نماز بخوانم. پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) بر او سخت نگرفت و با او موافقت کرد که او روزی دو رکعت نماز بخواند. آن شخص مدتی به همین دو رکعت نماز اکتفاء کرد تا این که حلاوت و شیرینی نماز را چشید و اهمیت آن را شناخت و کم کم آماده گردید و نمازهای پنج گانه را با خشوع و خلوص تمام انجام می داد.(996)