فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

فرزند صالح

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): ان الولد الصالح ریحانة من ریاحین الجنة؛(994) فرزند صالح، گلی از گل های بهشت است.

داستانها

نصیحت سقراط

پیش از آنکه سقراط را محاکمه کنند از وی پرسیدند: بزرگترین آرزویی که در دل داری چیست؟ وی پاسخ داد: بزرگترین آرزوی من این است که به بالاترین مکانی در آتن صعود کنم و با صدای بلند به مردم بگویم: ای رفقا! چرا با این حرص و ولع بهترین و عزیزترین سالهای عمر خود را به جمع آوری ثروت و عبادت طلا می گذرانید، در حالیکه آن گونه که باید و شاید در تعلیم و تربیت اطفالتان که مجبور هستید روزی ثروت خود را برای آنان باقی گذارید، همت نمی گمارید؟!(995)