فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

از حقوق فرزند...

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): حق الولد علی والده أن یعلمه الکتابة؛(992) حق فرزند بر پدر این است که به او نوشتن بیاموزد.

تعلیم علم دین به فرزند

امام صادق (علیه السلام): علموا صبیانکم من علمنا؛(993) از دانش ما به کودکان خود بیاموزید.

فرزند صالح

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): ان الولد الصالح ریحانة من ریاحین الجنة؛(994) فرزند صالح، گلی از گل های بهشت است.