فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

بهترین ارث

امام صادق (علیه السلام): ان خیر ما ورث الاباء لابنائهم الأدب لاالمال؛(991) بهترین ارثی که پدران برای فرزندان باقی می گذارند، ادب است نه ثروت.

از حقوق فرزند...

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): حق الولد علی والده أن یعلمه الکتابة؛(992) حق فرزند بر پدر این است که به او نوشتن بیاموزد.

تعلیم علم دین به فرزند

امام صادق (علیه السلام): علموا صبیانکم من علمنا؛(993) از دانش ما به کودکان خود بیاموزید.