فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

دعا بر تربیت

امام سجاد (علیه السلام): و أعنی علی تربیتهم و برهم؛(990) خدایا! مرا در تربیت و نیکی به فرزندان یاری فرما.

بهترین ارث

امام صادق (علیه السلام): ان خیر ما ورث الاباء لابنائهم الأدب لاالمال؛(991) بهترین ارثی که پدران برای فرزندان باقی می گذارند، ادب است نه ثروت.

از حقوق فرزند...

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): حق الولد علی والده أن یعلمه الکتابة؛(992) حق فرزند بر پدر این است که به او نوشتن بیاموزد.