فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

از حقوق فرزند...

امام سجاد (علیه السلام) فرمودند: و أما حق ولدک فان تعلم أنه منک مضاف الیک فی عاجل الدنیا بخیره و شره و أنک مسؤول عما ولیته؛(989) اما حقی که فرزندت بر تو دارد این است که بدانی او از تو و وابسته به توست و خوب و بدش در این دنیا به تو ارتباط دارد، و بی شک تو در مقام سرپرستی او (در پیشگاه الهی) مسؤولیت داری.

دعا بر تربیت

امام سجاد (علیه السلام): و أعنی علی تربیتهم و برهم؛(990) خدایا! مرا در تربیت و نیکی به فرزندان یاری فرما.

بهترین ارث

امام صادق (علیه السلام): ان خیر ما ورث الاباء لابنائهم الأدب لاالمال؛(991) بهترین ارثی که پدران برای فرزندان باقی می گذارند، ادب است نه ثروت.