فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

از حقوق فرزند...

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): حق الولد علی والده أن یعلمه الکتابة و السباحة و الرمایة و أن یرزقه الا طیباً؛(988) حق فرزند بر عهده پدرش این است که به او نوشتن، شنا کردن، و تیر اندازی را تعلیم دهد و جز غذای پاک و حلال برای وی فراهم نیاورد.

از حقوق فرزند...

امام سجاد (علیه السلام) فرمودند: و أما حق ولدک فان تعلم أنه منک مضاف الیک فی عاجل الدنیا بخیره و شره و أنک مسؤول عما ولیته؛(989) اما حقی که فرزندت بر تو دارد این است که بدانی او از تو و وابسته به توست و خوب و بدش در این دنیا به تو ارتباط دارد، و بی شک تو در مقام سرپرستی او (در پیشگاه الهی) مسؤولیت داری.

دعا بر تربیت

امام سجاد (علیه السلام): و أعنی علی تربیتهم و برهم؛(990) خدایا! مرا در تربیت و نیکی به فرزندان یاری فرما.