فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

نحوه تربیت...

امام کاظم (علیه السلام): تستحب عرامة الغلام فی صغره لیکون حلیماً فی کبره؛(986) پسندیده است که فرزند در کودکی به بازی و جست و خیز بپردازد تا در بزرگ سالی بردبار و با وقار باشد.

اثر توجه به تربیت فرزند حتی بعد از مرگ

قال الامام الصادق (علیه السلام): ست خصال ینتفع بهاالمؤمن من بعد موته: ولد صالح یستغفر له و مصحف یقرأ فیه، و قلیب یحفره، و غرس یغرسه، و صدقة ماء یجریه و سنة حسنه یؤخذ بها بعده؛(987) شش فضیلت است که مؤمن بعد از مرگ از آنها بهره مند می شود: فرزند شایسته ای که برای او آمرزش خواهد، قرآنی که خوانده شود، چاه آبی که حفر کند، درختی که بکارد، نهری که برای بهره مندی دیگران احداث کند و سنت نیکی که بعد از وی بدان عمل شود.

از حقوق فرزند...

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): حق الولد علی والده أن یعلمه الکتابة و السباحة و الرمایة و أن یرزقه الا طیباً؛(988) حق فرزند بر عهده پدرش این است که به او نوشتن، شنا کردن، و تیر اندازی را تعلیم دهد و جز غذای پاک و حلال برای وی فراهم نیاورد.