فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

توجه به تربیت فرزند

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) علموا أبناءکم الرمی و السباحة و علموهن المغزل و سورة النور؛(984) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: پسران خود را شنا و دریانوردی و تیر اندازی بیاموزید و دختران خود را بافندگی و دوزندگی و همچنین سوره نور را تعلیم دهید.

حق کودک

قال الامام السجاد (علیه السلام): و أما حق الصغیر فرحمته و تثقیفه و تعلیمه و العفو عنه و الستر علیه و الرفق به والمعونة له و الستر علی جرائر حداثته، فانه سبب للتوبة و المدارأة له و ترک مماحکته، فان ذلک أدنی لرشده؛(985) حق کودک خردسال این است که بر او رحمت آری، در پرورش فکری و آموزش وی بکوشی، از خطایش بگذری و پرده پوشی کنی، با او بسازی و کمکش کنی، لغزشهای کودکانه اش را بپوشی، که این خود سبب پشیمانی و اصلاح حال اوست. باید با کودک مدارا کرد و با او در نیفتاد که این روش، برای رشد کودک مناسبتر است.

نحوه تربیت...

امام کاظم (علیه السلام): تستحب عرامة الغلام فی صغره لیکون حلیماً فی کبره؛(986) پسندیده است که فرزند در کودکی به بازی و جست و خیز بپردازد تا در بزرگ سالی بردبار و با وقار باشد.