فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اثر ناپذیری تربیت در بعضی

ان الذین کفروا سواء علیهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم لا یؤمنون ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی أبصر هم غشاوة و لهم عذاب عظیم؛(979) کسانی که کافر شدند، برای آنان تفاوت نمی کند که آنان را (از عذاب الهی) بترسانی یا نترسانی؛ ایمان نخواهند آورد. خدا بر دلها و گوشهای آنان مهر نهاده؛ و بر چشمهایشان پرده ای افکنده شده؛ و عذاب بزرگی در انتظار آنهاست.

منت خدا بر مؤمنین به خاطر تربیت

لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولاً من أنفسهم یتلوا علیهم ءایته و یزکیهم و یعلمهم الکتب و الحکمة و ان کانوا من قبل لفی ضلل مبین؛(980) خداوند بر مؤمنان منت نهاد [نعمت بزرگی بخشید ]هنگامی که در میان آنها، پیامبری از خودشان برانگیخت؛ که آیات او را بر آنها بخواند و آنها را پاک کند و کتاب و حکمت بیاموزد؛ هر چند پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند.

مؤمن، مسئول حفظ خانواده خویش از انحراف با تربیت صحیح

یأیهاالذین ءامنوا قوا أنفسکم و أهلیکم ناراً و قودها الناس و الحجارة علیها ملئکة غلاظ شداد لا یعصون الله ما أمرهم و یفعلون ما یؤمرون؛(981) ای کسانی که ایمان آورده اید خود و خانواده خویش را از آتشی که هیزم آن انسانها و سنگهاست نگه دارید؛ آتشی که فرشتگانی بر آن گمارده شده که خشن و سختگیرند و هرگز فرمان خدا را مخالفت نمی کنند و آنچه را فرمان داده شده اند (به طور کامل) اجرا می نمایند!