فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

داستانها

بهترنی کارها

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در شب معراج، از درگاه خداوند پرسید: بهترین اعمال، چیست؟ خداوند فرمود: لیس شی ء عندی افضل من التوکل علی و الرضا بما قسمت؛(961) هیچ چیزی در نزد من بهتر از توکل بر من و خشنودی به آن چه قسمت کرده ام، نیست.
چنانکه در این روایت تدبر کنیم، در می یابیم که توکل به خدا، توأم با کار و تلاش است، چرا که می فرماید بهترین کارها نه تنبلی و دست روی دست بگذارد و در ذهن خود به خدای توکل نماید.(962)

توکل صحیح

خداوند در قرآن شریف فرموده است:
و من یتوکل علی الله فهو حسبه(963) کسی که به ذات اقدس الهی توکل نماید، خداوند امر او را کفایت می کند.
عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) أیهاالناس توکلوا علی الله و ثقوا به فانه یکفی ممن سواه؛(964) رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرموده است: ای مردم! به خداوند توکل کنید و به او اعتماد نمایید که شما را از غیر خودش بی نیاز می نماید.
من توکل علی الله ذلت له الصعاب و تسهلت علیه الأسباب و تبوأ الخفض و الکرامة؛(965) علی (علیه السلام) فرموده: کسی که به خداوند توکل نماید، مشکلات بر وی آسان می گردد و با سهولت به وسایل و اسباب دست می یابد.
لازم است این نکته مورد توجه باشد که معنای توکل به خداوند نادیده گرفتن سنن آفرینش و بی اعتنایی به وسایل و اسباب طبیعی و ترک سعی عمل اجتماعی نیست و این مطلب ضمن روایات برای افراد ناآگاه بیان شده است:
دخل الأعرابی الی مسجد النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) فقال أعقلت ناقتک قال لا قد توکلت علی الله فقال اعقلها و توکل علی الله؛(966) مرد عربی به حضور رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) شرفیاب شد، عرض کرد: یا رسول الله! شترم را رها و آزاد بگذارم و به خداوند توکل کنم یا آنکه پایش را ببندم و توکل نمایم؟ حضرت در جواب فرمودند: پایش را ببند و توکل نما.