فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

جایگاه توکل

یا بنی ان الدنیا بحر عمیق قد غرق فیها عالم کثیر فلتکن سفینتک فیها تقوی الله و حشوها الایمان و شراعها التوکل و قیمها العقل و دلیلها العلم و سکانها الصبر؛(955) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: لقمان به پسرش گفت: پسر عزیزم! دنیا دریای عمیقی است که خلقی بسیار در آن غرق شدند (اگر نجات می خواهی) بایدکشتی ات در این دریا تقوای الهی و تکیه گاه آن ایمان و بادبانش توکل و ناخدایش عقل و رهبرش دانش و لشگرش صبر و شکیبایی باشد.

مامن بودن توکل

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال ان الغنی و العز یجولان فاذا ظفرا بموضع التوکل أوطنا؛(956) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: همانا توانگری و عزت در گردشند تا چون به توکل رسند، جای گیرند.

توکل و قرآن

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال من أعطی ثلاثاً لم یمنع ثلاثاً من أعطی الدعاء أعطی الاجابة و من أعطی الشکر أعطی الزیادة و من أعطی التوکل أعطی الکفایه ثم قال أتلوت کتاب الله عزوجل و من یتوکل علی الله فهو حسبه و قال لئن شکرتم لازیدنکم و قال ادعونی أستجب لکم؛(957) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: به هر کس سه چیز داده شد، از سه چیزش باز نداشتند: کسی که به او دعا داده شده، اجابت داده شده است، و کسی که به او شکر داده شده، افزونی هم داده شده است و کسی که به او توکل داده شده، کفایت هم داده شد است. سپس فرمودند: آیا کتاب خدای عزوجل را خوانده ای که (و هر کس به خدا توکل کند، خدا او را بس است. طلاق: 3) و (اگر سپاس بگویید، برایتان می افزاییم. ابراهیم: 7) و (مرا بخوانید تا پاسختان بدهم. مؤمن: 40)