فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

عدم مغلوب شدن اهل توکل

امام باقر (علیه السلام): من توکل علی الله لا یغلب و من اعتصم بالله لایهزم؛(953) آن که به خدا توکل کند، مغلوب نشود و آن که به خدا توسل جوید، شکست نخورد.

نتیجه عدم توکل

امام جواد (علیه السلام): من انقطع الی غیر الله و کله الله الیه؛(954) آن که به غیر خداوند روی آورد، خداوند به همو واگذارش کند.

جایگاه توکل

یا بنی ان الدنیا بحر عمیق قد غرق فیها عالم کثیر فلتکن سفینتک فیها تقوی الله و حشوها الایمان و شراعها التوکل و قیمها العقل و دلیلها العلم و سکانها الصبر؛(955) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: لقمان به پسرش گفت: پسر عزیزم! دنیا دریای عمیقی است که خلقی بسیار در آن غرق شدند (اگر نجات می خواهی) بایدکشتی ات در این دریا تقوای الهی و تکیه گاه آن ایمان و بادبانش توکل و ناخدایش عقل و رهبرش دانش و لشگرش صبر و شکیبایی باشد.