فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

نتیجه توکل

من انقطع الی غیر الله و کله الله الیه؛(951) هر که به غیر خدا توکل کند خداوند او را به خودش وا گذارد.

اثر دنیوی توکل

امام صادق (علیه السلام): من یثق بالله یکفه ما أهمه من أمر دنیاه و آخرته؛(952) هر که به خداوند اعتماد کند، خداوند کارهای دنیا و آخرتش را، که او را بی قرار کرده اند، کفایت می کند.

عدم مغلوب شدن اهل توکل

امام باقر (علیه السلام): من توکل علی الله لا یغلب و من اعتصم بالله لایهزم؛(953) آن که به خدا توکل کند، مغلوب نشود و آن که به خدا توسل جوید، شکست نخورد.