فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

رکن ایمان

قال أمیرالمؤمنین صلوات الله علیه الایمان له أرکان أربعة التوکل علی الله تو تفویض الأمر الی الله و الرضا بقضاء الله و التسلیم لامر الله عزوجل؛(950) از برای ایمان چهار رکن است: توکل بر خدا و تفویض امر به سوی خدا و رضا به قضای خدا و تسلیم برای امر خدا عزوجل!

نتیجه توکل

من انقطع الی غیر الله و کله الله الیه؛(951) هر که به غیر خدا توکل کند خداوند او را به خودش وا گذارد.

اثر دنیوی توکل

امام صادق (علیه السلام): من یثق بالله یکفه ما أهمه من أمر دنیاه و آخرته؛(952) هر که به خداوند اعتماد کند، خداوند کارهای دنیا و آخرتش را، که او را بی قرار کرده اند، کفایت می کند.