فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

توکل و خیر دنیا و آخرت

و الذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فی الدنیا حسنة و لأجر الاخرة أکبر لو کانوا یعلمون الذین صبروا و علی ربهم یتوکلون؛(940) آنها که پس از ستم دیدن در راه خدا هجرت کردند، در این دنیا جایگاه (و مقام) خوبی به آنها می دهیم؛ و پاداش آخرت از آن هم بزرگتر است اگر می دانستند! آنها کسانی هستند که صبر و استقامت پیشه کردند و تنها بر پروردگارشان توکل می کنند.

رابطه ایمان و توکل

و قال موسی یقوم ان کنتم ءامنتم بالله فعلیه توکلوا ان کنتم مسلمین؛(941) موسی گفت: ای قوم من! اگر شما به خدا ایمان آورده اید، بر او توکل کنید اگر تسلیم فرمان او هستید!

توکل، وسیله سهولت تحمل مصائب

قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون؛(942) بگو: هیچ حادثه ای برای ما رخ نمی دهد، مگر آنچه خداوند برای ما نوشته و مقرر داشته است؛ او مولا (و سرپرست) ماست؛ و مؤمنان باید تنها بر خدا توکل کنند!