فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

فهمیدگی محبوب ائمه (علیه السلام)

عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال انا لنحب من کان عاقلا فهماً فقیهاً حلیماً مداریاً صبوراً صدوقاً و فیا؛(922) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: ما دوست داریم کسی را که خردمند، فهمیده، بینا، حلیم، صبور، راستگو و وفادار باشد.

اثرات تفکر

قال امیرالمؤمنین (صلی الله علیه و آله و سلم) ان التفکر یدعو الی البر و العمل به؛(923) علی (علیه السلام) فرمودند: همانا اندیشیدن، به نیکی و انجام آن فرامی خواند.

تفکر برترین عبادت

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال أفضل العبادة ادمان التفکر فی الله و فی قدرتة؛(924) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: برترین عبادت، پیوسته اندیشیدن درباره خدا و قدرت اوست.