فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

آفرینش عقل

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال لما خلق الله العقل قال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر فقال و عزتی و جلالی ما خلقت خلقاً أحسن منک ایاک آمر و ایاک أنهی و ایاک أثیب و ایاک أعاقب؛(921) امام باقر (علیه السلام) فرمود: چون خدا عقل را آفرید به او فرمود: باز گرد، پس بازگشت، پس بازگشت، پس فرمود: به بزرگی و شکوهمند سوگند، آفریده ای نیکوتر از تو نیافریدم. تنها تو را فرمان دهم و تو را باز دارم و تنها تو را پاداش دهم و تو را کیفر کنم.

فهمیدگی محبوب ائمه (علیه السلام)

عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال انا لنحب من کان عاقلا فهماً فقیهاً حلیماً مداریاً صبوراً صدوقاً و فیا؛(922) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: ما دوست داریم کسی را که خردمند، فهمیده، بینا، حلیم، صبور، راستگو و وفادار باشد.

اثرات تفکر

قال امیرالمؤمنین (صلی الله علیه و آله و سلم) ان التفکر یدعو الی البر و العمل به؛(923) علی (علیه السلام) فرمودند: همانا اندیشیدن، به نیکی و انجام آن فرامی خواند.